Jak otrzymać fundusze unijne?

Polska od dwóch lat jest członkiem Unii Europejskiej zatem niemal każdy Polak muzę skorzystać ze wsparcia finansowego jakie unii przeznacza dla nowych krajów członkowskich. Pomoc dofinansowania ze strukturalnych funduszy unijnych może w zasadzie otrzymać każdy prowadzący jakąś działalność. A więc pomoc mogą otrzymać: zarówno duże firmy jak i te z sektora MiSP, fundacje, samorządy terytorialne, […]

 Go to post page

Czerwiec 22nd, 2010 by admin

Na co przeznaczyć fundusze unijne?

Środki płynące z funduszy unijnych możemy przeznaczyć na: dofinansowanie inwestycji, na tworzenie nowych miejsc pracy – a więc na walkę z bezrobociem. Unia Europejska również może nam dofinansować w ramach funduszu inwestycje związane z ochrona środowiska czyli oczyszczalnie ścieków, utylizacji odpadów, zmniejszeniem emisji szkodliwych gazów do środowiska. Dofinansowania z Unii możemy się spodziewać przy inwestycjach […]

 Go to post page

Kwiecień 22nd, 2010 by admin

Fundusze strukturalne

Strukturalne fundusze unijne możemy podzielić na cztery rodzaje: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny , Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji, Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa. Fundusze strukturalne mają pomóc polskiej gospodarce w staniu się bardziej konkurencyjną. Mają także na celu wsparci w zmniejszeniu bezrobocia oraz różnic w poziomie rozwoju regionalnego. Generalnie […]

 Go to post page

Grudzień 6th, 2009 by admin

Europa i wspólne wartości

Polska jest członkiem zjednoczonej rodziny europejskiej od 2004 roku. Jednak historia powstania tego jedynego w swoim rodzaju sojuszu rozpoczyna się po zakończeniu Drugiej Wojny Światowej. Idea integracji zrodziła się z determinacji Europejczyków, by na zawsze zapobiec podobnym zbrodniom i zniszczeniom jakie przyniosła wojna. Europa to kontynent wielu tradycji i języków, lecz również kontynent wspólnych wartości […]

 Go to post page

Kwiecień 13th, 2009 by admin

Fundusze europejskie

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej zostaliśmy, jako kraj, „wciągnięci” w program dofinansowań unijnych pozwalających na walkę z bezrobociem, na wspieranie młodych przedsiębiorców, na rozwój firm czy edukację. Fundusze europejskie mogą być przeznaczone na aktywizacje zawodową osób niepełnosprawnych z zagrożonych społecznie. Fundusze europejskie – tak zwane dotacje są również przeznaczona na wspomaganie rolnictwa oraz […]

 Go to post page

Marzec 2nd, 2009 by admin

Współpraca w UE

Gdybyśmy skrótowo chcieli zdefiniować czym jest Unia Europejska moglibyśmy zawrzeć to w następującym zdaniu:Unia Europejska (UE) to rodzina demokratycznych państw europejskich, której celem jest współpraca na rzecz pokoju i dobrobytu. Oczywiście ten skrótowy opis ma szersze znaczenie nie mniej jednak doskonale określa podstawy jej działania. Zjednoczenie celem umacniania dobrobytu oraz bezpieczeństwa Europejczyków to priorytet władz […]

 Go to post page

Wrzesień 30th, 2008 by admin

Główne cele funduszy Unijnych

Dotacje i fundusze unijne to instrumenty finansowe, za pomocą których realizowana jest polityka wspierania na obszarze Unii wszechstronnego rozwoju, wzmocnienia spójności ekonomicznej i społecznej, zmniejszania różnic w poziomie rozwoju regionów oraz restrukturyzacji i modernizacji gospodarek tych krajów członkowskich, których poziom rozwoju odbiega od średniego poziomu rozwoju w Unii. Działania funduszy skupiają się przede wszystkim na […]

 Go to post page

Wrzesień 13th, 2008 by admin

Wspomnienie: Początek negocjacji akcesyjnych

W maju 2007 roku minęły dwa lata odkąd Polska znalazła sie w kręgu Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Europa). Po przełomie i obaleniu komunizmu rozpoczął się w naszym kraju okres reform i zmian. Unormowanie polityki i gospodarki kraju stało sie priorytetem a polski rząd rozpoczął przygotowania do rozpoczęcia starań o status Państwa Członkowskiego. Polska rozpoczęła negocjacje […]

 Go to post page

Czerwiec 5th, 2008 by admin

Europa w remoncie

Portal Europejski jest tymczasowo zamknięty. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 Go to post page

Styczeń 6th, 2008 by admin